کارشناس تحصیلات تکمیلی

1397/8/2 0:0

 

نام و نام خانوادگی: محمد مهدي افراسيابي پور
سمت: کارشناس امور خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: 33452247-077 داخلی 6

شرح وظایف

- انجام امور مربوط به ثبت نام ، تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- بررسی درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مدارک مربوطه جهت طرح در شورای آموزشی

- اعلام و انتقال اطلاعات مربوط به آیین نامه ها و مصوبات جدید وزارتخانه و دانشگاه به دانشجویان ( از طریق بورد تحصیلات تکمیلی و سایت دانشکده)

- بروز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی

- آماده سازی مدارک دانشجویان تحصیلات تکمیلی( فرم های مربوط به عنوان، اساتید راهنما، اساتید مشاور و داوران، فرم گزارش 3 ماهه و...)

- تنظیم صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی و بایگانی آن

کلمات کلیدی:
کارشناس     تحصیلات.تکمیلی     دانشکده     پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >