مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی

1397/8/13 0:0

دکتر شهره سیدحسینی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی

شرح وظایف

- طراحي ساختار مناسب براي دفتر توسعه آموزش در دانشکده پیراپزشکی

-تمرکززدايي در سطح دانشگاه براي فعاليت هاي مرکز توسعه آموزش پزشکي 

- طراحي و تنظيم برنامه هاي آموزشي مناسب (نياز سنجي و تعيين اهداف آموزشي، تدوين طرح درس و محتواي آموزشي دروس، بازنگري برنامه‌هاي درسي موجود و بهينه‌سازي برنامه‌هاي آموزشي در سطوح مختلف) 

-فعال کردن فرآيند ارزشيابي دروني گروه‌هاي آموزشي پايه و باليني و اطلاع رساني و پيگيري نتايج ارزيابي دروني سال‌هاي پيش

-توانمند‌سازي اعضاي هيات علمي: با هدف توسعه و ارتقاي توان علمي اعضاي هيات علمي در زمينه آموزش و پرورش و آشنايي اعضاي هيات علمي دانشگاه با فنون تخصصي آموزش، تدريس و شيوه هاي ارزشيابي دانشجويان که هدف نهايي آن ارتقاي مهارت هاي آموزشي با تکيه بر روش‌هاي نوين تدريس با در نظر گرفتن شرايط و امکانات موجود و با تاکيد بر فرآيند ياددهي و يادگيري مي باشد

-ارزيابي طرح درس‌هاي اساتيد: تهيه و تدوين طرح درس توسط اعضاي هيئت علمي يکي از راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي کيفيت آموزش و يکي از عوامل عمده‌اي است که مي تواند آموزش را به مسيري خلاق، هدف‌دار و با کيفيت هدايت نمايد.

-بهبود وضعيت ارزشيابي برنامه‌هاي اعضاي هیات علمی

-تهیه لاگ بوک

 

کلمات کلیدی:
توسعه.آموزش     EDO     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >