ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.جمعيت و تنظيم خانواده

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 2
 

دریافت فایل رفرنس اول
دریافت فایل رفرنس دوم
تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 24/68 kB دانلود
2 كليات جمعيت شناسي دکتر نیلوفر معتمد 293/48 kB دانلود
3 سرشماري 90 دکتر نیلوفر معتمد 2/28 MB دانلود
4 سير تحولي جمعيت جهان و ايران دکتر نیلوفر معتمد 356/53 kB دانلود
5 شاخصهاي جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 186/50 kB دانلود
6 گذار جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 698/00 kB دانلود
7 تاثير جمعيت بر توسعه دکتر نیلوفر معتمد 124/76 kB دانلود
8 سياستهاي جمعيتي 1 دکتر نیلوفر معتمد 140/00 kB دانلود
9 سياستهاي جمعيتي 2 دکتر نیلوفر معتمد 140/50 kB دانلود
10 سياستهاي جمعيتي 3 دکتر نیلوفر معتمد 298/50 kB دانلود
11 قرصهاي تركيبي و شيردهي پيشگيري از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 745/50 kB دانلود
12 آمپول تركيبي پيشگيري از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 100/60 kB دانلود
13 DMPA و روش اورژانس پيشگيري از بارداري دکتر نیلوفر معتمد 622/00 kB دانلود
14 توبكتومي و وازكتومي دکتر نیلوفر معتمد 708/00 kB دانلود
1
      
< >