ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصطلاحات علوم باليني 1


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 24/34 kB دانلود
2 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 18/94 kB دانلود
3 اصطلاحات باليني 1- كتابداري دکتر نیلوفر معتمد 244/50 kB دانلود
4 اصطلاحات باليني 1- كتابداري دکتر نیلوفر معتمد 731/00 kB دانلود
1
      
< >