ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نمایه سازی و چکیده نویسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 The Indexing Companion دکتر علي حمیدی 2/01 MB دانلود
2 نمایه سازی و چکیده نویسی دکتر علي حمیدی 101/85 kB دانلود
3 طرح درس نمایه سازی و چکیده نویسی دکتر علي حمیدی 653/14 kB دانلود
1
      
< >