ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مبانی علم اطلاع رسانی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 مبانی علم اطلاع رسانی دکتر علي حمیدی 59/85 kB دانلود
2 Introduction to the Library and Information Professions دکتر علي حمیدی 859/75 kB دانلود
3 طرح درس مبانی علم اطلاع رسانی دکتر ليلا دهقاني 205/38 kB دانلود
4 مبانی علم اطلاع رسانی دکتر علي حمیدی 23/44 kB دانلود
1
      
< >