ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ذخیره و بازیابی اطلاعات

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
این درس یکی از دروس پایه در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی است که به مسائل حوزه ذخیره و بازیابی اطلاعات می پردازد  

منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
1.    آقابخشی، علی‌اکبر (1386). نمایه سازی همارا: مفاهیم و  روش ها. ویراست 3. تهران: چاپار.
2.    ویژه‌نامه ربط. اطلاع‌شناسی. سال 2، ش. 1، شماره پیاپی 5، (پائیز 1383).
3.    بهمن‌آبادی، علیرضا (1381). ذخیره و بازیابی اطلاعات. در: دائره‌المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج.1. ص. 852-857. قابل دسترس در:
 http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx
4.    بیزاییتس، ریکاردو؛ ریبرونتو، برتیه (1384). "قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات". ترجمه علی حسین قاسمی؛ قاسم آزادی و علی جوامع. تهران: چاپار.
5.    پائو، میراندا لی. (1379). مفاهیم بازیابی اطلاعات. ترجمه اسدالله آزاد؛ رحمت‌الله فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
6.    تیلور، آرلین جی. (1381). سازماندهی اطلاعات. ترجمه محمدحسین دیانی. مشهد: کتابخانه رایانه‌ای.
7.    دیانی، محمدحسین؛ داورپناه، محمدرضا (1381). مفاهیم و روش‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظامهای رایانه ای کتابخانه های ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
8.    علیجانی، رحیم؛ دهقانی، لیلا (1385). بازیابی پیوسته: نظامها و روشها. تهران: چاپار.
9.    گراسمن، دیوید ا.؛ فریدر، افیر (1384). بازیابی اطلاعات: الگوریتم ها و روش های اکتشافی. ترجمه جعفر مهراد؛ سارا کلینی. مشهد: کتابخانه رایانه ای؛ شیراز: کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز.
10.    گیون اُه، سام (1387؟). "دورنمای برنامه¬های درسی فراداده و هستی¬شناسی در آموزش کتابداری و اطلاع¬رسانی". ترجمه محسن حاجی¬زین¬العابدینی. گزیده مقالات ایفلا 72، کره جنوبی، 20-24 آگوست 2006. (در دست انتشار).
11.    لنکستر، فردریک ویلفرید (1382). نمایه¬سازی و چکیده¬نویسی: مبانی نظری و عملی. ترجمه عباس گیلوری. تهران: چاپار.
12.    لنکستر، فردریک ویلفرید (1379). نظامهای بازیابی اطلاعات: ویژگیها، آزمون و ارزیابی. ترجمه جعفر مهراد شیراز: نوید شیراز.
13.    هینز، دیوید (1385). ابرداده برای مدیریت و بازیابی اطلاعات. ترجمه علیرضا سعادت علیجانی؛ فاطمه ذاکری فرد. تهران: چاپار.


14.    Baeza - Yates, Ricarde; Ribeiro - Neto, Berthier (1999). Modern Information Retrieval. New York: ACM Press.
15.    Shiri, A. (2007) The Use of Metadata in Visual Interfaces to Digital Libraries. To be published in the Proceedings of the 11th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Budapest, Hungary, September 16-21, 2007.
16.    Shiri, A.; Ruecker, S.; Rossello, X.; Bouchard, M.; Mehta, P. (2007) Development of A Thesaurus-enhanced Visual Interface for Multilingual Digital Libraries. Proceedings of the 35th  Annual Conference of the Canadian Association for Information Science, Information Sharing in a Fragmented World: Crossing Boundaries, K. Dalkir and C. Arsenault (eds.), Montreal, May 10-12, 2007.
17.    Shiri, A. A.; Revie, C. (2000) Thesauri on The Web: Current Developments and Trends. Online Information Review, 24(4): pp. 273-279.
تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 ذخیره و بازیابی اطلاعات دکتر عبدالرسول خسروی 124/50 kB دانلود
2 طرح درس ذخیره و بازیابی اطلاعات 1394 دکتر عبدالرسول خسروی 118/00 kB دانلود
3 طرح درس ذخیره و بازیابی اطلاعات دکتر عبدالرسول خسروی 69/54 kB دانلود
1
      
< >