ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.انگل شناسي (1) (علوم آزمایشگاهی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 295/51 kB دانلود
2 Angalshenasi 1 دکتر مرادعلي فولادوند 875/00 kB دانلود
3 سستودها دکتر افشين برازش 734/54 kB دانلود
4 مولتی سپس مولتی سپس دکتر افشين برازش 79/99 kB دانلود
5 دیپلیدیوم کانینوم دکتر افشين برازش 483/50 kB دانلود
6 طرح درس دکتر افشين برازش 129/45 kB دانلود
7 طرح درس دکتر افشين برازش 135/96 kB دانلود
8 طرح دوره (ترکیبی/مجازی) درس انگل شناسی 1 دکتر محمد راياني 268/45 kB دانلود
9 Angal1,2 دکتر مرادعلي فولادوند 266/01 kB دانلود
10 ANGAL 1,2 دکتر مرادعلي فولادوند 93/09 kB دانلود
11 Angalshenasi 1 دکتر مرادعلي فولادوند ----
12 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1/05 MB دانلود
13 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 764/00 kB دانلود
14 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 27/40 kB دانلود
15 اسپارگانوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 71/61 kB دانلود
16 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 954/50 kB دانلود
17 تینا سولیوم دکتر افشين برازش 513/50 kB دانلود
18 دیفیلوبوتریوم لاتوم دکتر مرادعلي فولادوند 630/50 kB دانلود
19 سیستی سرکوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 549/50 kB دانلود
20 کلیات انگل شناسی دکتر مرادعلي فولادوند 93/09 kB دانلود
21 کلیات کرم شناسی دکتر مرادعلي فولادوند 875/00 kB دانلود
22 جزوه سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 2/55 MB دانلود
23 سستودها(پاورپوینت) دکتر مرادعلي فولادوند 2/55 MB دانلود
1
      
< >