ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومي 1 (هوشبري)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Anatomical position دکتر سحر الماسی ترک 25/41 MB دانلود
2 Anatomical planes دکتر سحر الماسی ترک 6/03 MB دانلود
3 The Muscular System دکتر سحر الماسی ترک 2/55 MB دانلود
4 اناتومی تکنولوژی جراحی اسکلت جمجمه دکتر سحر الماسی ترک 3/27 MB دانلود
5 طرح درس نظری علوم تشریح یک هوشبری دكتر محمدعلي زارع 34/59 kB دانلود
6 برنامه آموزشی درس علوم تشریح یک هوشبری دكتر محمدعلي زارع 17/24 kB دانلود
1
      
< >