ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيولوژي1 (هوشبري)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر زهرا اكبری 129/79 kB
2 نمرات کوئیز فیزیولوژی سلول دانشجویان رشته هوشبری ورودی 97 دکتر مهدي صادقي 8/93 kB دانلود
3 طرح درس فیزیولوژی قلب پزشکی 99 دکتر خليل پورخليلي 68/27 kB دانلود
4 طرح درس فیزیولوژی 1 هوشبری دکتر زهرا اكبری 112/50 kB دانلود
1
      
< >