ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيك هوشبري

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
2 MED term cell bio and prefix پرويز عضدي 53/50 kB دانلود
3 طرح درس اسید و باز دکترعبدالرسول انوري پور 61/31 kB دانلود
4 طرح درس دكتر محمد عبدالهي 102/50 kB دانلود
1
      
< >