ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول پرستاري وكار در اتاق عمل

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مهارت های پرستاری وکار در اتاق عمل پریسا اسکندری 257/54 kB دانلود
2 طرح درس مراقبت های پس از بیهوشی پریسا اسکندری 246/45 kB دانلود
3 طرح درس ( ترکیبی / مجازی) مهارتهای پرستاری پریسا اسکندری 593/85 kB دانلود
4 طرح درس ترکیبی مجازی اصول پرستاری و کار در اتاق عمل پریسا اسکندری 593/85 kB دانلود
1
      
< >