ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيولوژي2 (هوشبری)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه کلاسی دکتر زهرا اكبری 57/50 kB دانلود
2 برنامه کلاسی نیمسال دوم هوشبری پیوسته ورودی 94 دکتر خليل پورخليلي ----
3 اسلایدهای اعصاب دکتر زهرا اكبری 5/07 MB دانلود
4 نمرات کوئیز فیزیولوژی تنفس دانشجویان رشته هوشبری پیوسته ورودی 97 دکتر مهدي صادقي 8/85 kB دانلود
5 طرح درس دکتر زهرا اكبری 86/94 kB دانلود
6 طرح درس فیزیولوژی 2 هوشبری دکتر زهرا اكبری 118/50 kB دانلود
1
      
< >