ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ايمنولوژي (علوم آزمایشگاهی)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 

اهداف كلي درس:

1-آشنایی با سلولها و اعضاء سیستم ایمنی

2- آشنایی با پاسخ های ایمنی

3- آشنایی با تستهای ایمنولوژی

 

 

منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

1- ابوالعباس ک . ايمنولوژی سلولي و مولكولي . ترجمه دکترماهرو میراحمدیان  .   انتشارات  سماط .      آخرین چاپ.

  2-Richard A.Goldsby,Thomas J.Kindt.Immunology,4th edition;W.H Freeman and Company New york.

 
تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 متن تئوریک سيد مجتبي جعفري 147/00 kB دانلود
2 جلسه اول سيد مجتبي جعفري 1/14 MB دانلود
3 اسلاید های جلسه پنجم سيد مجتبي جعفري 3/18 MB دانلود
4 تولید آنتی بادی سيد مجتبي جعفري 1/08 MB دانلود
5 مهاجرت لکوسیت ها سيد مجتبي جعفري 116/37 kB دانلود
6 برنامه کلاسی سيد مجتبي جعفري 54/50 kB دانلود
7 طرح درس سيد مجتبي جعفري 113/50 kB دانلود
8 جلسات 2و 3و 4 سيد مجتبي جعفري 3/77 MB دانلود
9 HLA سيد مجتبي جعفري 3/79 MB دانلود
10 سیستم کمپلمان سيد مجتبي جعفري 3/08 MB دانلود
1
      
< >