ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش بیهوشی 1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
2 تعادل اسید باز پرويز عضدي 50/50 kB دانلود
3 روش بیهوشی 1 پرويز عضدي 64/00 kB دانلود
4 اصطلاحات بیهوشی پرويز عضدي 103/50 kB دانلود
5 T4 - Dr. Seyedi 01 (1389.11.19) فرامرز كوشش 2/26 MB دانلود
1
      
< >