ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.خونشناسي و انتقال خون(هوشبري)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر غلامرضا خميسي پور 191/34 kB دانلود
2 Blood cells morphology دکتر غلامرضا خميسي پور 2/65 MB دانلود
3 Blood Smear Prep دکتر غلامرضا خميسي پور 954/37 kB دانلود
1
      
< >