ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيوپاتولوژي(هوشبري)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فیزیو پاتولوژی دکترعبدالرسول انوري پور 203/56 kB دانلود
2 پاتوفیزیولوژی طاهره تمیمی 108/50 kB دانلود
3 پاتوفیزیولوژی طاهره تمیمی 108/50 kB
4 طرح درس فیزیوپاتولوژی پریسا اسکندری 292/07 kB دانلود
5 طرح درس ( ترکیبی / مجازی) فیزیوپاتولوژی ناپیوسته پریسا اسکندری 523/56 kB دانلود
6 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی طاهره تمیمی 64/22 kB دانلود
7 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی طاهره تمیمی 64/22 kB دانلود
8 اصول مراقبتهای ویژه طاهره تمیمی 68/15 kB دانلود
9 اصول مراقبتهای ویژه طاهره تمیمی 68/15 kB دانلود
10 فیزیوپاتولوژی (مجازی- ترکیبی) پریسا اسکندری 523/56 kB دانلود
11 بیماری های داخلی و جراحی 2- هوشبری طاهره تمیمی 61/14 kB دانلود
12 زبان تخصصی طاهره تمیمی 70/73 kB دانلود
13 واژه شناسی پزشکی 1402 ترم 2 طاهره تمیمی 63/97 kB دانلود
1
      
< >