ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کمکهای اولیه (هوشبری)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسلاید های کمک های اولیه دکتر معصومه معصومي خلجي 1/48 MB دانلود
2 طرح دزس کمکهای اولیه دکتر معصومه معصومي خلجي 86/50 kB دانلود
1
      
< >