ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش بيهوشي 4

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر عبدالرضا نجفي اناركي 149/42 kB دانلود
2 AIRWAY MANAGMENT دکتر عبدالرضا نجفي اناركي 7/86 MB دانلود
3 AUTONOMIC SYSTEM.O دکتر عبدالرضا نجفي اناركي 5/30 MB دانلود
1
      
< >