ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي(هوشبری)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جلسه 1 محمد اسماعيل حاجي نژاد 498/21 kB دانلود
2 جلسه 2 محمد اسماعيل حاجي نژاد 1/69 MB دانلود
3 جلسه 3 محمد اسماعيل حاجي نژاد 4/79 MB دانلود
4 جلسه 4 محمد اسماعيل حاجي نژاد 2/76 MB دانلود
5 جلسه 4 محمد اسماعيل حاجي نژاد 2/76 MB دانلود
6 جلسه 5 محمد اسماعيل حاجي نژاد 3/55 MB دانلود
7 جلسه 6 محمد اسماعيل حاجي نژاد 469/75 kB دانلود
8 جلسه 7 محمد اسماعيل حاجي نژاد 6/19 MB دانلود
9 جلسه 8 محمد اسماعيل حاجي نژاد 4/64 MB دانلود
10 جلسه 9 محمد اسماعيل حاجي نژاد 3/76 MB دانلود
11 جلسه 10 محمد اسماعيل حاجي نژاد 10/56 MB دانلود
12 جلسه 11 محمد اسماعيل حاجي نژاد 152/50 kB دانلود
13 Medical Surgical-Anesthesia محمد اسماعيل حاجي نژاد 168/94 kB دانلود
1
      
< >