ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فوريتهاي پزشكي (ترم 6 هوشبری)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Medical Emergency (Anesthesia)_Term 6 دکتر عبدالرضا نجفي اناركي 163/67 kB دانلود
2 جلسه 1 محمد اسماعيل حاجي نژاد 350/89 kB دانلود
3 جلسه 2 محمد اسماعيل حاجي نژاد 444/73 kB دانلود
4 جلسه 3 محمد اسماعيل حاجي نژاد 1/68 MB دانلود
5 جلسه 4 محمد اسماعيل حاجي نژاد 1/38 MB دانلود
6 جلسه 5 محمد اسماعيل حاجي نژاد 934/15 kB دانلود
7 جلسه 6 محمد اسماعيل حاجي نژاد 3/11 MB دانلود
8 جلسه 7 محمد اسماعيل حاجي نژاد 8/38 MB دانلود
9 جلسه 8 محمد اسماعيل حاجي نژاد 5/16 MB دانلود
10 جلسه 9 محمد اسماعيل حاجي نژاد 895/55 kB دانلود
11 بد نیست محمد اسماعيل حاجي نژاد 2/74 MB دانلود
12 CPR 2010 محمد اسماعيل حاجي نژاد 1/18 MB دانلود
13 طرح درس دانشجویان هوشبری(ترم 6) محمد اسماعيل حاجي نژاد 120/95 kB دانلود
14 فرم طرح درس محمد اسماعيل حاجي نژاد 204/65 kB دانلود
15 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
1
      
< >