ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيولوژي (فوریت های پزشکی)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 درسنامه سلول دکتر زهرا اكبری 2/25 MB دانلود
2 اسلایدهای سلول دکتر زهرا اكبری 3/15 MB دانلود
3 نمرات کوئیز سلول دانشجویان رشته فوریتها ورودی 96 دکتر مهدي صادقي 9/22 kB دانلود
4 طرح درس فوریتهای پزشکی دکتر زهرا اكبری 83/29 kB دانلود
1
      
< >