ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ميكروب شناسي وانگل شناسي (فوریت پزشکی)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 مقدمه انگل شناسی دکتر مرادعلي فولادوند 92/02 kB دانلود
2 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 942/00 kB دانلود
3 تینا سولیوم دکتر بهروز نعيمي 511/50 kB دانلود
4 سیستی سرکوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 543/50 kB دانلود
5 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1,009/50 kB دانلود
6 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 745/50 kB دانلود
7 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 778/50 kB دانلود
8 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 900/00 kB دانلود
9 Malaria2 دکتر مرادعلي فولادوند 1/14 MB دانلود
1
      
< >