ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فوريت هاي داخلي(2)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فوریت های داخلی 2 رضا نعمتی 347/19 kB دانلود
2 طرح درس فوریت داخلی 2 رضا باغبانی 64/27 kB دانلود
1
      
< >