ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسي

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Introduction and Pharmacodynamics دکتر ساسان زائری 4/65 MB دانلود
2 Pharmacokinetics دکتر ساسان زائری 288/50 kB دانلود
3 Dosage forms and calculations دکتر ساسان زائری 526/00 kB دانلود
4 طرح درس فوریت دکتر زائری دکتر ساسان زائری 73/42 kB دانلود
1
      
< >