ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
2 فوریت های پزشکی برای گروه خاص طيبه غريبي 67/50 kB دانلود
3 فوریتهای پزشکی در گروههای خاص شرافت اكابريان 68/00 kB دانلود
1
      
< >