ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



كارورزي 1


 



تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 گزارش کارورزی 1 دکتر رضا بصيريان جهرمي 56/17 kB دانلود
2 گزارش کارورزی 1 دکتر رضا بصيريان جهرمي 374/30 kB دانلود
3 کارورزی مجموعه سازی دکتر رضا بصيريان جهرمي 91/70 kB دانلود
1
      
< >