ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی (علوم آزمایشگاهی)

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه کلاسی دکتر زهرا اكبری 20/93 kB دانلود
2 نمرات میان ترم فیزیولوژی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی95 دکتر مهدي صادقي 11/76 kB دانلود
3 طرح درس علوم آزمایشگاهی دکتر زهرا اكبری 82/47 kB دانلود
1
      
< >