ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.متون تخصصی (علوم آزمایشگاهی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
تدریس بایستی بصورتی باشد که دانشجویان بتوانند از متون تخصصی خود استفاده کنند  

اهداف كلي درس:

1.     آشنایی بااصطلاحات پزشکی در متون علمی علوم آزمایشگاهی

2.     استفاده از متون تخصصی

3.     ترجمه بروشورهای مربوط به تستهای آزمایشگاهی

منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

1-      متن هایی از کتاب های مختلف که کپی آنها به دانشجویان داده می شود

2-      بروشور های مربوط به کیتهای مختلف آزمایشگاهی که کپی آنها به دانشجویان داده می شود

 

 
تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس متون انگلیسی علوم آز پیوسته سيد مجتبي جعفري 98/00 kB دانلود
2 طرح درس متون انگلیسی علوم آز ناپیوسته سيد مجتبي جعفري 102/50 kB دانلود
3 متون ناپیوسته ها سيد مجتبي جعفري 43/68 kB دانلود
4 متون پیوسته ها سيد مجتبي جعفري 53/92 kB دانلود
5 بروشور کیت تشخیصی ناپیوسته ها سيد مجتبي جعفري 50/36 kB دانلود
6 بروشور کیت تشخیصی پیوسته ها سيد مجتبي جعفري 370/97 kB دانلود
1
      
< >