ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ايمنولوژي (اتاق عمل)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسلايد واكسن سيد مجتبي جعفري 652/50 kB دانلود
2 برنامه کلاسی سيد مجتبي جعفري 43/50 kB دانلود
3 طرح درس سيد مجتبي جعفري 88/00 kB دانلود
4 جلسه اول سيد مجتبي جعفري 1/36 MB دانلود
5 جلسه دوم سيد مجتبي جعفري 873/50 kB دانلود
6 جلسه سوم سيد مجتبي جعفري 1/83 MB دانلود
7 ایمن سازی و واکسن سيد مجتبي جعفري 415/50 kB دانلود
8 سیستم کمپلمان و HLA سيد مجتبي جعفري 7/21 MB دانلود
1
      
< >