ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بهداشت واپیدمیولوژی علوم آزمایشگاهی سيد محسن هاشمي 26/32 kB دانلود
2 طرح درس سيد محسن هاشمي 26/21 kB دانلود
3 طرح درس دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 24/10 kB دانلود
4 تاریخچه بهداشت عمومی- سطوح پیشگیری دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/62 MB دانلود
5 واکسیناسیون دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/84 MB دانلود
6 سازمانهای بین المللی بهداشت دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 4/82 MB دانلود
7 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 45/52 kB دانلود
1
      
< >