ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 67/50 kB دانلود
2 Angal1,2 دکتر مرادعلي فولادوند 266/01 kB دانلود
3 Angal1,2 دکتر مرادعلي فولادوند 93/09 kB دانلود
4 Angal 2 دکتر بهروز نعيمي 709/87 kB دانلود
5 سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 734/54 kB دانلود
6 Babezia دکتر مرادعلي فولادوند 770/50 kB دانلود
7 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 959/00 kB دانلود
8 Malaria دکتر مرادعلي فولادوند 2/08 MB دانلود
9 Microsporidiosis دکتر مرادعلي فولادوند 765/00 kB دانلود
10 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 984/00 kB دانلود
11 Trypanosomiasis-compact دکتر مرادعلي فولادوند 1/13 MB دانلود
12 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 26/25 kB دانلود
13 انگل شناسی 2 علوم آزمایشگاهی دکتر مرادعلي فولادوند 93/09 kB دانلود
1
      
< >