ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آسیب شناسی عمومی (علوم آزمایشگاهی)


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس علوم آزمایشگاهی دکتر محمدرضا فرزانه 28/68 kB دانلود
2 time table درس تئوری علوم آزمایشگاهی دکتر محمدرضا فرزانه 13/65 kB دانلود
3 general pathology دکتر محمدرضا فرزانه 15/85 MB دانلود
4 طرح درس عملی علوم آزمایشگاهی دکتر محمدرضا فرزانه 28/70 kB
1
      
< >