ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ویروس شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ویروس شناسی(علوم آز ناپیوسته) دکتر فاطمه فرشادپور 99/00 kB دانلود
2 برنامه زمانبدی کلاس ویروس شناسی (علوم آز ناپیوسته) دکتر فاطمه فرشادپور 53/00 kB دانلود
3 طرح دوره (ترکیبی/مجازی) درس ویروس شناسی پزشکی دکتر فاطمه فرشادپور 147/50 kB دانلود
1
      
< >