ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ایمنو هماتولوژی (علوم آزمایشگاهی)


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس ایمنوهماتولوژی نظری دکتر غلامرضا خميسي پور 162/47 kB دانلود
2 طرح درس ایمنوهماتولوژی دکتر غلامرضا خميسي پور 146/91 kB دانلود
1
      
< >