ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه ها(علوم آزمایشگاهی)


تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Qulter Counter-4 دکتر نرگس عبيدي 2/22 MB دانلود
2 Questions دکتر نرگس عبيدي 92/46 kB دانلود
3 Quality Control-3 دکتر نرگس عبيدي 2/19 MB دانلود
4 Quality Control-2 دکتر نرگس عبيدي 2/12 MB دانلود
5 Qulter Counter-6 دکتر نرگس عبيدي 1/05 MB دانلود
6 Qulter Counter-5 دکتر نرگس عبيدي 3/56 MB دانلود
1
      
< >