ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آشنایی با بیماریهای داخلی(علوم آزمایشگاهی)


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر معصومه معصومي خلجي 122/83 kB دانلود
2 اختلالات غدد درون ریز.pot دکتر معصومه معصومي خلجي 661/37 kB دانلود
3 داخلی - جراحی دکتر معصومه معصومي خلجي 7/47 MB دانلود
4 طرح درس بیماریهای داخلی دکتر معصومه معصومي خلجي 73/50 kB دانلود
5 اختلالات کبد دکتر معصومه معصومي خلجي 1/41 MB دانلود
1
      
< >