ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 کتابخانه و کتابداری دکتر علي حمیدی 97/67 kB دانلود
2 The Whole Library Handbook دکتر علي حمیدی 8/70 MB دانلود
3 طرح درس کتابخانه و کتابداری دکتر عبدالرسول خسروی 95/00 kB دانلود
4 مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دکتر عبدالرسول خسروی 96/50 kB دانلود
5 طرح درس مبانی کتابداری دکتر عبدالرسول خسروی 63/71 kB دانلود
1
      
< >