ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سازماندهی دانش (2)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 سازماندهی منابع 2: رده بندی دیویی دکتر علي حمیدی 57/23 kB دانلود
2 طرح درس دکتر علي حمیدی 371/98 kB دانلود
1
      
< >