ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سازماندهی دانش (3)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 سازماندهی منابع 3: رده بندی کنگره دکتر علي حمیدی 456/48 kB دانلود
2 طرح درس سازماندهی دانش 3: رده بندی کتابخانه کنگره دکتر علي حمیدی 444/17 kB دانلود
1
      
< >