ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فناوری اطلاعات در اتاق عمل

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اداره کتابخانه نیمسال دوم 2-1391 دکتر عبدالرسول خسروی 89/00 kB دانلود
2 طرح درس اداره کتابخانه دکتر عبدالرسول خسروی 90/50 kB دانلود
3 طرح درس فناوری اطلاعات در اتاق عمل دکتر ليلا دهقاني 224/51 kB دانلود
1
      
< >