ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيولوژي1(اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فیزیولوژی سلول اتاق عمل دکتر زهرا اكبری 3/15 MB دانلود
2 فیزیولوژی سلول اتاق عمل دکتر زهرا اكبری 2/25 MB دانلود
3 برنامه درسی فیزیولوژی 1 اتاق عمل دکتر زهرا اكبری 19/71 kB دانلود
4 نمرات کوئیز فیزیولوژی سلول اتاق عمل ورودی 98 دکتر مهدي صادقي 10/25 kB دانلود
1
      
< >