ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ميكروب شناسي و انگل شناسي(اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تك ياخته هاي خوني دکتر مرادعلي فولادوند 366/31 kB دانلود
2 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 247/07 kB دانلود
3 مقدمه انگل شناسی پزشكي دکتر مرادعلي فولادوند 266/01 kB دانلود
4 میکروب و انگل شناسی اتاق عمل دکتر مرادعلي فولادوند 1,009/50 kB دانلود
5 سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 497/71 kB دانلود
6 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 942/00 kB دانلود
7 تینا سولیوم دکتر مرادعلي فولادوند 511/50 kB دانلود
8 سیستی سرکوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 543/50 kB دانلود
9 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1,009/50 kB دانلود
10 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 745/50 kB دانلود
11 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 900/00 kB دانلود
12 Malaria2 دکتر مرادعلي فولادوند 1/14 MB دانلود
13 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 778/50 kB دانلود
1
      
< >