ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 درسنامه سیستم عصبی دکتر زهرا اكبری 2/04 MB دانلود
2 اسلایدهای اعصاب دکتر زهرا اكبری 5/07 MB دانلود
3 درسنامه درد دکتر زهرا اكبری 852/00 kB دانلود
4 نمرات پایان ترم فیزیولوژی 2 دانشجویان رشته اتاق عمل پیوسته ورودی 95 دکتر مهدي صادقي 9/59 kB دانلود
5 طرح درس فیزیولوژی 2اتاق عمل پیوسته دکتر زهرا اكبری 74/00 kB دانلود
1
      
< >