ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی( اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 آشنایی با فارماکولوژی رامين سيديان 1/38 MB دانلود
2 بی حس کننده ها رامين سيديان 815/99 kB دانلود
3 انتی میکروبیال رامين سيديان 1/58 MB دانلود
4 تنفس رامين سيديان 655/18 kB دانلود
5 بیماری های روانی رامين سيديان 1/13 MB دانلود
6 داروهای ضد درد رامين سيديان 816/92 kB دانلود
7 قلب و عروق رامين سيديان 657/21 kB دانلود
8 بارداری رامين سيديان 327/98 kB دانلود
9 شوک رامين سيديان 2/48 MB دانلود
10 فارماکوکینتیک رامين سيديان 941/86 kB دانلود
11 بیماری های اعصاب رامين سيديان 1/13 MB دانلود
12 دیابت رامين سيديان 778/43 kB دانلود
13 سیستم اتونومیک رامين سيديان 802/47 kB دانلود
14 گوارش رامين سيديان 736/17 kB دانلود
15 فشارخون رامين سيديان 2/06 MB دانلود
16 گزش رامين سيديان 1/95 MB دانلود
1
      
< >