ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مرجع شناسی تخصصی پزشکی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 

اهداف كلي درس:

1)    آشنایی با مرجع پزشکی

2)    آشنایی  با انواع خدمات مرجع

3)    آشنایی با انواع کتابشناسی‌های پزشکی

4)    آشنایی با انواع چکیده نامه های پزشکی، دایره المعارف های پزشکی، واژه نامه ها

5)    آشنایی با اانواع منابع مرجع الکترونیکی

6)    آشنایی با سایت های مرجع تخصصی پزشکی

7)    آشنایی با قواعد حاکم بر  تولیدات و مراجع پزشکی

 

 

منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

مرادي ، نورالله . مرجع شناسي . تهران :‌فرهنگ معاصر ، 1372

ماهيار عباسي :‌مرجع شناسي 1 . تهران :‌دانشگاه پيام نور ، 1369

جنريش، الاين زارجيا ، جنريش ، ادوارد جي ، مرجع شناسي ، ترجمه محمدحسين دياني ، عبدالحميد معرفزاده ، - اهواز : دانشگاه شهيد چمران ، 1373

Katz , William A : Introduction to Reference Work – 8 .ed-Boston : McGraw-Hill 2002.2vols

Manual of Online Search Strategies . edited by C.J.Armstrong , and Andrew Large – 3 ed Hampshire : Gower , 2001

 
تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مرجع شناسی تخصصی پزشکی دکتر عبدالرسول خسروی 101/50 kB دانلود
2 معرفی پایگاه اطلاعاتی SID دکتر عبدالرسول خسروی 3/01 MB دانلود
3 اسلاید گشت و گذاری در وب دکتر عبدالرسول خسروی 1/96 MB
4 اسلاید ساختمان1 دکتر عبدالرسول خسروی 1/88 MB دانلود
1
      
< >