ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آشنایی با بیماریهای داخلی (اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 آشنایی با بیماریهای داخلی دکتر معصومه معصومي خلجي 73/50 kB دانلود
1
      
< >