ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تکنولوژی جراحی گوارش دکتر معصومه معصومي خلجي 1/76 MB دانلود
2 طرح دزس نکنولوژی جراحی گوارش دکتر معصومه معصومي خلجي 89/00 kB دانلود
3 تکنولوژی جراحی گوارش و غدد زينب جوكار ----
4 تکنولوژی جراحی زينب جوكار ----
5 طرح درس تکنولوژی جراحی گوارش و غدد عابد ابراهیمی 89/00 kB دانلود
6 طرح درس تکنولوژی پوست و سوختگی عابد ابراهیمی 117/00 kB دانلود
7 تکنولوژی جراحی گوارش و غدد زينب جوكار ----
8 تکنولوژی جراحی اطفال زينب جوكار ----
1
      
< >