ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بهداشت روان در اتاق عمل


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 communication-ATD مهستي گنجو 298/50 kB دانلود
2 Conscience مهستي گنجو 136/50 kB دانلود
3 Disability مهستي گنجو 216/50 kB دانلود
4 Gerontology مهستي گنجو 484/00 kB دانلود
5 Self Image مهستي گنجو 224/00 kB دانلود
6 Stress مهستي گنجو 132/50 kB دانلود
7 -جلسه اول-بهداشت روان مهستي گنجو 1/55 MB دانلود
8 مفاهیم پرستاری مهستي گنجو 275/00 kB دانلود
9 مفهوم قلمرو گرایی مهستي گنجو 103/00 kB دانلود
10 Dead مهستي گنجو 120/50 kB دانلود
11 آشنایی با بیمار به عنوان مهستي گنجو 992/50 kB دانلود
12 طرح درس مهستي گنجو 238/92 kB دانلود
1
      
< >