ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مديريت در اتاق عمل

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه ريزي-وظایف مدیر مهستي گنجو 252/00 kB دانلود
2 سازمان دهی مهستي گنجو 300/00 kB دانلود
3 کنترل مهستي گنجو 782/50 kB دانلود
4 مديريت چهار نسل در ايران مهستي گنجو 282/50 kB دانلود
5 -مكاتب مديريت مدیریت در اتاق عمل مهستي گنجو 458/50 kB دانلود
6 هدایت کردن مهستي گنجو 350/00 kB دانلود
7 social capital مهستي گنجو 99/18 kB دانلود
8 برنامه ی تندرستی مهستي گنجو 731/50 kB دانلود
9 مديريت مهستي گنجو 126/24 kB دانلود
10 مفهوم سازمان مهستي گنجو 187/50 kB دانلود
1
      
< >